Description

Long Dan Xie Gan Wan

Standard Dosage: 8 pills, 3 x day.

Ingredients: Gentiana scabra root, Bupleurum chinense root, Alisma plantago aquatica rhizome, Rehmannia glutinosa root-raw, Angelica sinensis root, Scutellaria baicalensis root, Gardenia jasminoides fruit, Akebia trifoliata stem, Plantago asiatica seed, Glycyrrhiza uralensis root. – Long dan cao, Chai hu, Ze xie, Sheng di huang, Dang gui, Huang qin, Zhi zi, Mu tong, Che qian zi, Gan cao.

200 pills/bottle

Also known as: Lung Tan Xie Gan Wan, Long Tan Hsieh Kan Wan, Gentiana Drain the Liver Pills, Long Dan Xie Gan Tang