Description

Jin Gu Die Shang Wan

Standard Dosage: 8 pills, 3 x day.

Ingredients: Dipsacus asper root, Panax notoginseng root, Paeonia lactiflora root, Boswellia carterii resin, Commiphora myrrha resin, Carthamus tinctorius flower, Daemonorops draco resin, Sparganium simplex rhizome, Paeonia lactiflora root, Caesalpinia sappan wood, Glycyrrhiza uralensis root, Angelica sinensis root, Eupolyphaga sinensis, Paeonia suffruticosa root-bark, Cucumis melo seed, Prunus persica seed, Ledebouriella divaricata root, Akebia trifoliata stem, Drynaria fortunei rhizome, Citrus aurantium fruit-immature, Artemisia anomala herb, Platycodon grandiflorum root, Corydalis yanhusuo rhizome, Curcuma longa rhizome. – Xu duan, Tian san qi, Chi shao, Ru xiang, Mo yao, Hong hua, Xue jie, San leng, Bai shao, Su mu, Gan cao, Dang gui, Tu bie chong, Mu dan pi, Tian gua zi, Tao ren, Fang feng, Mu tong, Gu sui bu, Zhi shi, Liu ji nu, Jie geng, Yan hu suo, Jiang huang.

Cautions & Contraindications: Contains tree nuts.

200 pills/bottle

Also known as: Muscle Bone Traumatic Injury Pills